top of page

חתונה בשוק

WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.17 (1).jpeg

ירדנה שהתעשרה מבסטה בשוק, שואפת להיות משכילה ולעסוק בפוליטיקה. לשם כך היא שוכרת מורים המלמדים אותה נושאים שונים בכדי להרחיב אופקים להיחשב משכילה - אף שעדיין לא יודעת לכתוב ולדבר נכון. חרף הקשיים ירדנה אינה מוותרת על חלומה להיות חלק מחבורת הפוליטיקאים ומובילי הדעה.

במקביל היא מגדלת את האחיינית שלה כבתה והיא מעוניינת לחתן אותה עם שר בכיר. האחיינית לימור וחברתה שרון, כבר פגשו בחורים ומחכות לתשובה... המשרתות יפתרו את הקונפליקטים בצורה קומית וססגונית....

בימוי ואדפטציה: סוניה סודרי

מסכות אדם: יכין

תלבושות: שירה גוטנטג

זמרת: דליה בספרוזבני

מוזיקה: רון שולמית

פסנתר: ברכה בדיל

כינור: שמחה שווי

 

רקדניות

שרי מדלסון | גיטי טוקציגסקי

| אתי כהן | דיני ביין

כוראוגרפיה: שרי מדלסון

 

 

שחקניות

ירדנה: סוניה סודרי

המצפון של ירדנה: שולמית חיים

לימור אחינית של ירדנה: מיכל אקבס

שרון חברה של לימו: רחלי מלול

משרתת: בתיה כהן

משרתת: סימה בן חמו

דורנט יועץ ירדנה: רחלי תמיר

שומרים: רחלי מלול | רבקה פרידרויצר

מוכרות: בן יהודה מזל טוב | רונית אמוזיג

מורה למוסיקה: שולמית חיים

מורה לריקוד: רחלי תמיר

מורה להגנת עצמית: בתיה כהן

חתונה בשוק 1.png
חתונה בשוק 2.png
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.20.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.17 (2).jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.16 (1).jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.17.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.16.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.16 (2).jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.15.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.20 (3).jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.18.jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.18 (2).jpeg
WhatsApp Image 2021-09-27 at 11.16.19.jpeg
1.png
2.png
4.png
6.png
8.png
10.png
12.png
14.png
16.png
3.png
5.png
7.png
9.png
11.png
13.png
15.png
17.png
18.png
20.png
22.png
19.png
21.png
23.png
bottom of page